Hayatboyu tıp derneği

YÖNETİM KURULUMUZ

Başkan : Dr. Erkal BAYTOK

 

Hayat Boyu Tıp Eğitimi Derneği’ miz 2014 yılında kurulmuştur. Tek amacı multi disipliner çalışma prensipleri eşliğinde eğitimler düzenleyerek, hekimler arası iletişimi pekiştirmek ve arzu edilen etik ve deontolojik saygınlığı tekrar kazandırmak olan derneğimizin eğitsel faaliyetlerinin bir kısmını oluşturan bu kongremizde de  hızla gelişen Tıp bilimindeki son yenilikleri başta genel dahili branşlar ve aile hekimliğini yakında ilgilendiren branşlardaki özenle seçilen konuları alanının önde gelen isimleri tarafından hekimlere aktarılmasıdır. Bu amaç çerçevesinde dört uluslararası kongre düzenlemiş bulunmaktayız.

                Sürekli değişmekte ve gelişmekte olan Tıp dünyasındaki yenilikleri yakından takip etmenin son derece önemli  olduğu ilkesiyle çalışmalarına devam eden derneğimiz güncel tıp konularının tartışıldığı uluslararası kongrelerimizdeki bilimsel programı ve konusunda önde gelen fikir liderleri olan konuşmacıların sunumları ile elde ettiği başarı ile sağlık sektörü çalışanlarından büyük övgü almıştır.www.haboted.org.tr

Derneğimizin kuruluş amaçlarından bir diğeri ise branşlar arasındaki mesleki dayanışmayı tesisi için birinci, ikinci ve üçüncü basamaklar ile ortaklaşa tıbbi  çalışmalar  yapmaktır. Bu yüzden kongrenin bilimsel programında ilgili konulara ait güncel bilgilerin sunulduğu konferanslar, paneller, katılımın ve tartışmaların en üst seviyeye çıktığı ‘’uzmanına danışalım’’, "ben böyle yapıyorum  ama doğru mu yapıyorum" ve ’’olgu tartışmaları’’ oturumları yer almaktadır.